Суретте. A) E)Синхронды машина реактивті қуатты торапқа береді

A) E)Синхронды машина реактивті қуатты торапқа береді

B) F) Аса қоздыру кезіндегі синхронды компенсатордың векторлық диаграммасы

C) G) Қысқа тұйықталу режимі

19. Синхронды қозғалтқыштың артықшылығы: @cosᵠ=0 кезінде жұмыс істеу мүмкіндігі

@ реактивті қуатты кезіндегі генератордың озған токпен жұмысы

@кернеу тербелісіне аз сезімталдылық

20. Трансформатордың 2-ші реттік кернеуінің өзгеруі

@)

21. Тұрақты токты қозғалтқыш айналу жылдамдықты реттеу әдісі: @ магниттік ағынды өзгерту арқылы @якорьдағы тізбегіндегі кедергісін өзгерту арқылы @берілетін кернеу арқылы

22. Тұрақты ток машинасында электр қозғаушы күшін анықтайтын формулалар: @ @ @

23. Параллель қоздырылатын тұрақты ток генераторында: @ қоздырушы орама бірден якорь орамасынан қоректенеді @қоздырушы орама реттелуші реостат арқылы жүктемеге параллель @өздігінен қоздырылу принципі пайдаланылады

24. Синхронды компенсатор:@ артылып тұрған индуктивті жүктемесі арқылы болатын тораптағы токты компенсациялау үшін арналған құрылғы @ электр тораптардағы желілерде кернеуді бірқалыпты сақтауға және реактивті қуаттарының байланысын сақтауға арналған құрылғы @ бос жүрістегі режиміндегі синхронды қозғалтқыш немесе механикалық жүктемесіз

25. Асинхронды қозғалтқыштың айналу жылдамдығын реттеу әдісі: @сырғанауыш еселеуішін өзгерту арқылы @ полюстардың санын өзгерту арқылы @ жиіліктігін өзгерту арқылы


5652481771267874.html
5652536363501496.html
    PR.RU™