Зміна рівня підземних вод у місті

В умовах міста рівень підземних вод може як підвищуватись, так і знижуватись. Зниження рівня ґрунтових вод та утворення депресійної воронки на території міста відбувається при їх примусовому вийманні. Якщо водопостачання міст здійснюється за рахунок підземних вод, можливе їх пониження до глибини 5-10 і навіть до 70 м. Відкачування вод при глибокому закладанні будівельних фундаментів також може призвести до локального пониження ґрунтових вод на прилеглих територіях.

Щільна забудова сприяє пониженню рівня ґрунтових вод у межах міста на 2-4 м. Досить розповсюдженим є пониження рівня підземних вод при відкачуваннях з проммайданчиків. Діаметр депресійної воронки в цих умовах може зростати до 10 км, а пониження позначки підземних вод – до 1 км. Такі явища розповсюджені в районах видобутку вугілля шахтним способом. Скидання шахтних вод сприяє забрудненню водостоків та водойм. При видобутку руд та будівельних матеріалів поверхневим способом відкачування рудних та кар’єрних вод призводить до пониження підземних вод на десятки і навіть сотні метрів.

Наслідком виймання підземних вод являється не тільки пониження рівня та формування депресійної воронки, але також цілий ряд інших негативних явищ. Поряд з забрудненням поверхневих вод, може мати місце зменшення заводнення криниць, аж до їх повного висихання. Можливе також скорочення межового стоку річок, особливо малих, що визначається порушенням гідравлічної взаємодії поверхневих та ґрунтових вод. Нерідко зменшення стоку супроводжується зниканням річок та водойм. Відкачування та зневоднення водонасичених в минулому геологічних товщ часто приводять до осідання місцевості. Такі явища мають місце і у відносно невеликих населених пунктах Криму, і у містах-гігантах, таких як Москва, Мехіко й Токіо.

Якщо антропогенне пониження рівня ґрунтових вод відбувається на приморських територіях, можливе підземне перетікання солоних вод з моря на сушу. Таке явище називається інтрузія і супроводжується підвищенням мінералізації ґрунтових вод.

В умовах міста поряд з пониженням можливе й зворотне явище – підвищення рівня підземних вод з формуванням куполу підтоплення. Зростання позначок рівня відбувається при надмірному надходженні стоку в підземні води. Основним причинами формування на території міста куполу підземних вод є наслідки негативної антропогенної діяльності. Витоки з міського водопроводу та каналізації в окремих випадках можуть складати 10 і навіть більше відсотків від витрати водопостачання. Можливі фільтрації з накопичувачів скидних вод, зі звалищ твердих відходів при випаданні на їхню поверхню зливових опадів. Найбільш суттєві фільтраційні втрати можливі з великих та середніх водоймищ. При застосуванні зрошення в межах міста, а також при надмірному поливі скверів також можливе підживлення підземних вод.Підвищення рівня підземних вод на території міста звичайно супроводжується їх забрудненням. Наближення рівня підземних вод до поверхні може призводити до підтоплення підвальних приміщень у житловому фонді. В умовах насичення ґрунту водою небезпека руйнації від землетрусу підвищується.

В Одесі на початку забудови селища Котовського (Суворівський район) рівень води від поверхні був розташований на глибині 14-15 м. В теперішній час, особливо на території, що прилягає до Лузанівки, має місце підтоплення. В Одеських Черьомушках рівень води у спостережних свердловинах підвищився з 17 м від поверхні до початку забудови до 3 м у теперішній час.


5650190892765166.html
5650248080724026.html
    PR.RU™